BEN: Bedrijven Expo Noardeast-Fryslân

Foto: Sake Beerstra

Op 22 en 23 oktober 2021 zal in de Campus Kollum de eerste Bedrijven Expo Noardeast-Fryslan (BEN) plaatsvinden. De BEN-dagen zijn voor bedrijven, instellingen en overheden uit Noordoost-Friesland. Ondanks wat de naam doet vermoeden zijn deze dagen bedoeld voor geheel Noordoost Friesland en niet alleen of uitsluitend voor bedrijven, instellingen en overheden uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

Wethouder Jelle Boerema van gemeente Noardeast-Fryslân gaf donderdagavond 20 mei samen met de initiatiefnemers in de Campus Kollum het startschot voor de voorbereidingen van deze BEN-dagen.

Krachten bundelen
De BEN-dagen beogen om overheden, instellingen en bedrijfsleven en inwoners meer (onderling) met elkaar in contact te brengen om zo op de hoogte te komen van elkaars activiteiten, te ontdekken waar aanvulling en versterking mogelijk is, en zo krachten te bundelen. In een tijd waar samenwerking het verschil kan maken bieden de BEN-dagen het ideale platform voor wederzijds contact, uitwisseling en het benutten van kansen.

Waarom?
Een netwerkbeurs biedt bij uitstek toegevoegde waarde in een regio die groeit, relatief overzichtelijk is, en waar in korte tijd heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Het is in toenemende mate van doorslaggevend belang om contacten te leggen en onderhouden, te netwerken, te inspireren, kennis te delen en samen zaken te doen. Dat geldt voor zowel bedrijven en ondernemers, als voor overheden in Noardeast-Fryslân. De BEN-dagen biedt als geen ander een podium om het contact tussen overheid, instellingen en bedrijfsleven te stimuleren.

Opzet
De BEN-dagen vinden plaats in de nieuwe Campus Kollum. BEN-dagen biedt stands en vloeroppervlakte om te presenteren, promoten of te netwerken.
Organisatie

De organisatie van de BEN-dagen is handen van de exploitanten van de Colle, het centrum van gezelligheid, Theo en Ankje Witteveen ondersteund door Henk Reitsma en Sjouke Henstra. Binnenkort kunnen overheden, instellingen en bedrijven zich aanmelden voor deze expo. BEN-dagen hét ondernemersevent van Noordoost-Friesland waar ondernemers en non-profit organisaties bij elkaar komen om te netwerken, persoonlijk kennis te maken én kennis te delen. Aanmelden kan via: www.exponef.nl